top of page

Privacy & cookies

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bubbels & Spetters verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere
geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Bubbels & Spetters, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Bubbels & Spetters verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door
te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Bubbels & Spetters, De Stok 10A in Roosendaal

2. Welke gegevens verwerkt Bubbels & Spetters en voor welk doel 2.1 In het kader van het gebruik maken van onze diensten en/of omdat u
deze gegevens zelf aan ons verstrekt worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze Bubbels & Spetters zoals bv social media accounts.

2.2 Bubbels & Spetters verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (onderstaand is eventueel aan te passen door Bubbels & Spetters)
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over één van onze diensten
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
van Bubbels & Spetters; 
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten en/of bestellingen af te wikkelen.

E-mail berichtgeving:
Bubbels & Spetters gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere
interessante informatie van Bubbels & Spetters. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de
mailing.

3. Bewaartermijnen
Bubbels & Spetters verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Bubbels & Spetters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@bubbels-spetters.nl

​5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid
te bekijken.
bottom of page